HVER ONSDAG FRA KL. 9.45 TIL KL. 12.00

Fra medio januar til 1. maj og medio august til 1. december

Formål:
At optage og redigere videofilm på PC
At udveksle erfaringer
At lave fælles projekter
At lave egne projekter
At få udbytterig samvær
Vi har:
10 nyere Computere
Pinnacle Studio 14
Digital Videokamera
Videomaskine SVHS
Adgang til Nettet
Ikke ret megen erfaring, men Kaffe
Entusiastiske / Interesserede Efterlønnere og Pensionister der vil være med og dermed være med til at præge indholdet og aktiviteterne i klubben, kan kontakte Tom Iving i  Datastuen

Vi er åbne for både erfarne videoentusiaster
og helt uerfarne  for vi lærer af hinanden.

Kontingentet er sat til 100,00 kr. halvårlig.

 35 37 24 22